Välkommen till Smart Development Sweden!

Vi lanserar ny hemsida hösten 2020

Smart Development Sweden AB är ett distributions och utvecklingsföretag för i första hand basaltfiber armering i betong. Vårt geografiska område är i första hand Sverige och i andra hand företag från andra länder. Vi distribuerar ReforceTech basaltfiber produkter som t ex Busbars, Minibars, Geogrid, etc. Information om dessa produkter hittar ni under ”Våra produkter”.

På utvecklingssidan utvecklar vi tillsammans med de ledande konstruktions- och konsultföretagen och prefabrikanter i Sverige olika lösningar för prefabricerade betongprodukter där basaltfiberarmering ersätter stålarmering eller kompletterar denna. De lösningar som vi erbjuder är konstruktioner vilka är hållfasthetsberäknade och konstruktionsunderlag är utarbetade. Dessa bygger på basaltfiberarmering i betong där basaltens egenskaper utnyttjas för att åstadkomma billigare, lättare, lägre växthusgas utsläpp samt långsiktigt hållbarare produkter.

KOnTAKTA OSS

Smart Development Sweden AB
Olof Palmes Gata 20 B
SE-111 37 Stockholm

+46 (0)8 20 92 07
Mail: info@smartdevelopment.se